Monthly Archives: april 2013

Guillaume Faye og arkeofuturismen

Guillaume Faye, L’Archeofuturisme, 1998 (2. upplaget i 2011), L’Æncre Guillaume Faye var på 1970- og 1980-talet, saman med Alain de Benoist og Pierre Vial, ein leidande talsmann for eit ideologisk straumdrag som – fyrst i dagspressa og seinare med ein … Les meir

Posta under 2-2012, 2012-årgangen, nasjonalisme | Kommenter innlegget

Norskt mål, kva er det?

Korleis kann ein forstå seg på kva som er norsk mål? Kva skal til for at ein skal læra seg målet og å læra andre upp i kva som er godt mål, god målbruk og viktige sidor ved språk, levnadssett … Les meir

Posta under 2-2012, 2012-årgangen, målsak | Kommenter innlegget

Dei sju vikedagane

Utan ein gong å tenkja nærare yver det, segjer me ofta at den sju dagar lange vika er ei uppfinning frå Midausten – til liks med so mangt anna. Det franske ordet for laurdag, ”samedi”, kjem ikkje det frå det … Les meir

Posta under 1/2-2013, 2013-årgangen, mytologi og esoterikk | 7 kommentarar

Uppstoda av manneætti frå eit nordisk-mytologisk synsleite

Etter at Kosmos hadde vorte forma av Ymir sin lekam, so jaga æsene jotnane burt til utkanten av verdi. Høgt uppe bygde æsene Asgard, verdi åt gudane av åsaslekt. I midten lagde dei Midgard, verdi som snart skulde høyra til … Les meir

Posta under 1/2-2013, 2013-årgangen, mytologi og esoterikk | Éin kommentar

Ivar Aasen – eit 200-årsminne

 «Det går mangt eit menneske og ser seg fritt ikring for Ivar Aasens skuld». Ordi ovanfor vart ytra av Tarjei Vesass. I 2013 er det 200 år sidan Ivar Aasen vart fødd. Det er grunn til å sjå seg attende … Les meir

Posta under 1/2-2013, 2013-årgangen, målsak | Kommenter innlegget