Monthly Archives: mai 2013

Anglo-norsk med ei klypa salt

Kvifor tek norsk upp i seg ord og språktilfang frå engelsk? Dei upplagde årsakene er naturlegvis at engelsk er eit verdsspråk som folk yver heile kloten kann, og som nordmenn tilliks med andre må kunna um ein skal kunna kommunisera … Les meir

Posta under 1/2-2013, målsak | Éin kommentar

Intervju med polske Maria frå «Christian Women against FEMEN»

Dei sokalla ”kvinnesakskjemparane” frå FEMEN såg dagsens ljos i Ukraina i 2008. Sidan den gongen hev dei stade fram med ein aktivisme som gjeng yver alle grensor. Sjølve kallar dei det for ”sextremisme”, og hevdar at det sviv seg um … Les meir

Posta under kvinnor og huslyd | 2 kommentarar

Lindemann den store

Lindeman-året vart markera i Noreg i 2012. Dersom ein tenkjer på kven Ludvig Mathias  Lindemann var, so kjem ein snart i burti salmen «Kyrkja ho er eit gamalt Hus». Han hev havt mykje å segja for norsk musikk- og kultur … Les meir

Posta under 1/2-2013, 2013-årgangen, musikk | Éin kommentar

Samrøda: Alberto Torresano

Målmannen hev møtt Alberto Torresano, tidlegare generalsekretær i La Falange, rørsla som styrde Spania fram til 1975. Torresano kunde fortelja um eit langt politisk liv, som han tok til på berre 11 år gamal med det som vart kalla Ungdomsfronten. … Les meir

Posta under 1/2-2013, 2013-årgangen, nasjonalisme | Éin kommentar

Vadim Zeland’s Transsurfing

”Transsurfing” er eit umgrip innført av fysikaren og informatikaren Vadim Zeland. Det gjeng ut på at ein sjølv kann velja sin eigen røyndom, og at draumar, ynskje og hugmål kann kann gjerast til røyndom når ein gjer eigne val. Dette … Les meir

Posta under 1/2-2013, 2013-årgangen, mytologi og esoterikk | Kommenter innlegget

Ullr, himmelfaderen, og Njartar, jordmori

I byrjingi fanst det einast eld og is. Når eld og is møttest, skapte dei dei fyrste 11 elvane som er kjende som Eliwagar, alle frå den same brunnen som er kalla Hvergelmir. Frå dette punktet av tok livet til, … Les meir

Posta under 2-2012, 2012-årgangen, mytologi og esoterikk | Kommenter innlegget

Framvegar for høgnorsken i dag

Korleis kann ein nå ut med høgnorskbodskapen i dag? Med mediesituasjonen hev det dei seinaste åri gjenge både upp og ned: Frå 2006 til 2009 hadde Målmannen sin eigen blogg der me var svært verksame, og mykje av tingargjenomstrøymingi til … Les meir

Posta under 2-2012, 2012-årgangen, målsak | Kommenter innlegget