Monthly Archives: februar 2014

Frå presseetisk mageplask til anonymt sladder

Det finst personar og gruppor som ynskjer å setja merkelappen «fascisme» på alt som smakar av nasjonal sjølvråderett, endå det er lite som er meir demokratisk – i den positive tydingi av ordet – enn eit folk som er fritt … Les meir

Posta under vinstreekstremisme, ytringsfridom | Kommenter innlegget

Europeisk fridom

Innlegget stod på prent i Dag og Tid, fredag den 6. juni 2014. For snaude tri månader sidan trudde Øyvind Strømmen at Målmannen skulde lida same lagnaden som andre han hadde kasta seg yver. Det var berre å venta ein … Les meir

Posta under nasjonalisme, ytringsfridom | Éin kommentar

Berre daud fisk flyt med Strømmen

Innlegget stod på prent i Dag og Tid den 24. mai 2014 Øyvind Strømmen vert kalla ”ekspert” på ”høgreekstremisme”, men kvar han hev ekspertisen frå er ikkje godt å vita. På sitt beste slær han inn opne dører, på sitt … Les meir

Posta under nasjonalisme, ytringsfridom | Kommenter innlegget

Kultur- og naturvern: Ein nynorsk nisje?

Norsk mål i næringslivet i Hordaland hev på mange måtar vore ei tapt sak dei seinaste tiåri. Vestlandsbanken vart i si tid til Fokus Bank og enda paradoksalt nok med å verta gløypt av Den Danske Bank. For nokre år … Les meir

Posta under 2013-årgangen, 3-2013, livsstil, målsak | Kommenter innlegget

Njardarlog og Tysnes – Nerthus og Ty

Tysnes er ei samling av øyar ved inngangen til Hardangerfjorden, vest i Noreg. Namnet nækjer at øyi hev røter til ei heidensk fortid, som stykkevis er løynd burt. Det finst eit gamalt steinalter i Todneset, tilliks med i Vevatn. Der … Les meir

Posta under 2013-årgangen, 3-2013, mytologi og esoterikk, soga | Kommenter innlegget

Misnøgjemarknaden

Jamvel um det ikkje ser slik ut ved fyrste augekast, so er det slik at mykje av marknadskreftene nyttar seg av dei negative kjenslone millom folk: kjenslone folk hev av å ikkje vera gode nok og ikkje strekkja til. I … Les meir

Posta under 2013-årgangen, 3-2013, livsstil | Kommenter innlegget

Folket frå Nordsjøen

I våre dagar er havet vorte noko som skil menneske frå einannan. I gamle dagar var sjøen derimot noko som skapte samband. Det er berre å sjå korleis dei gamle heradsgrensone gjeng i Bygde-Noreg, so ser ein snøgt at det … Les meir

Posta under 2013-årgangen, 3-2013, soga | Kommenter innlegget

Vestlandsk metallmusikk

Ein finn røtene til svartmetallmusikken i Skandinavia, men det var eit engelsk band som fyrst fekk mynta ut termen svartmetall (Venom). Den svenske Bathory (Thomas Forsberg) stod fram under det svarte merket med myrke og illevarslande stemningar, fødde ut or … Les meir

Posta under 2013-årgangen, 3-2013, musikk | Kommenter innlegget