Monthly Archives: mars 2014

Øyvind Strømmens konspiranoia utan ein tråd

Øyvind Strømmen var eit namn som dei færraste kjende til fyre 22. juli 2011. Etter den tid hev kringkastingi lyft Øyvind Strømmen fram og gjord han til ein slags serskild fagkunnig når han vert spurd ut um saker kring høgreekstremisme, … Les meir

Posta under 1/2-2014, 2014-årgangen, nasjonalisme, ytringsfridom | Éin kommentar