Monthly Archives: mai 2014

Det nasjonale – eit spursmål um liv eller daude

“Ingen er barn av i dag, du er barn av dei tusen år. Djupt gjennom lag etter lag røtene går.” (Knut Hauge) Kvifor er det so viktugt å taka vare på eige språk, på eigen kultur og eigenart? Finst det … Les meir

Posta under 1/2-2014, 2014-årgangen, nasjonalisme | Kommenter innlegget

Arven frå Luther, og det me fekk ut or honom

Det var ein gong ein mann som heitte Martin Luther. Denne mannen kjempa imot at kristentrui skulde verta misbruka til å styra og utnytta kristne menneske. Denne mannen skapa, utan at han sjølv ynskte det, ei kyrkjekløyving som førde til … Les meir

Posta under 1/2-2014, 2014-årgangen, innvandring, nasjonalisme, religion | Kommenter innlegget

Språkstrukturar programmerar heilen

Fyrelesing gjevi av Katrin Lunde på konferansen “Language Diversity”, Tromsø, 6.-8. 11. 2013 I denne fyrelesingi er eg tenkt å retta merksemdi mot tri hovudpunkt: 1.      Hypotesen um at språket legg grunnlaget for sansing, tenkjing og åtferd, denne hypotesen hev … Les meir

Posta under 1/2-2014, målsak | Kommenter innlegget

Klisjear i anglorushet

Ein skal ikkje høyra mykje på fjernsyn i dag fyre ein bit seg merke i at dei engelskspråklege klisjeane spreider seg. Ei rad ovringar på filmar gjeng fyre seg i eit engelskspråkleg kringvære og nordmenner flest skynar språket i dei … Les meir

Posta under 1/2-2014, målsak | Kommenter innlegget