Monthly Archives: juni 2014

Nest – Stemning, tradisjon og fantasi frå Finland

Det finst musikalske tildriv som skaper so sterke kjenslor og so kraftfulle mentale bilæte at dei tek oss med til ei onnor verd. Finske Nest er millom desse. I våre moderne tider er dei fleste nøgde med å lyda til … Les meir

Posta under 1/2-2014, musikk | Kommenter innlegget

Høgnorsk på fem minutt

I siste helvti av 90-talet hadde Norsk Språkråd lagt ut den informative netsida «Nynorsk på fem minutt», ei grunnleggjande innføring i nynorskt mål for nynæmingar. Fem minutt er kann henda nok til å setja seg inn i nokre av dei … Les meir

Posta under 1-2006, 2006-årgangen, målsak | Kommenter innlegget

Kulturbløffen

Kulturbløffen / Kristian Meisingset. Oslo: Cappelen Damm, 2013. 194 s., ISBN 978-82-02-41802-1 (ib.) «Bøker uten kunstnerisk kredibilitet, altså bestselgere, som krim, har 86 av plassene på topp 100-listen» (side 112). Jakti på kulturell kapital Den norske kulturpolitikken dei seinaste 50-60 … Les meir

Posta under 1/2-2014, nasjonalisme | Kommenter innlegget

Krabat – alt hev sin pris

Barnebokforfattaren Otto Preussler er i Noreg best kjend for “Den vesle heksa” – kjend og kjær for oss som såg på Barne-TV på 1980-talet, men denne boki – og eit fåtals andre bøker som hev vorte umsette- er berre toppen … Les meir

Posta under 2-2011, film | Kommenter innlegget

Bergensfilharmonikarane: Kunst på høgt nivå

Artikkelforfattaren hev fylgd med i noko av musikklivet i  Bergen i haust og kjem inn på nokre viktige hendingar i so måte. Direktør for  Bergensfilharmonien (BFO), Bernt Bauge, kunde fortelja til Bergens Tidende 12.12. 2010 at filharmonien dei seinste sju … Les meir

Posta under 2-2011, musikk | Kommenter innlegget

Intervju med Eliwagar

I fyrre utgåva av Målmannen gav me ei innføring i noko av arbeidet til Eliwagar, som då var ute med låtsamlingi “Fjellfolk, saga fra forntiden”. Bladet var ikkje fyrr kome i prent fyre Eliwagar var ute med endå ei låtsamling, … Les meir

Posta under 3-2011, musikk, nasjonalisme | Kommenter innlegget

Han stod på til dagen han døydde

På ein kafé ved Skillebekk i Oslo sit det ein gamal mann og ventar på meg. 75 år hev han livt, og i det lange livet hev han rokke å skapa den mest dramatiske umveltingi innanfor dataprogrammering nokosinne. Det er … Les meir

Posta under 2-2002, 2002-årgangen, naturvitskap | Kommenter innlegget

Det gamle Egypt og kongemakti

Artikkelforfattaren studerar religionsvitskap ved universitetet i Bergen. Eg vil i denne artikkelen greida ut ein del um kongemakti i det gamle Egypt; og sjå på samspelet millom kongen og guddommelege krefter, legitimeringsideologien, mytologien og fagsoga, i tillegg til å sjå … Les meir

Posta under 1-2011, 2-2011, soga | Kommenter innlegget

Tvo austeuropeiske svartmetallgruppor

Nokturnal Mortum og Temnozor, tvo musikkgruppor frå Ukraina som det var verdt å bita seg merke i i året som gjekk. Dei gav båe i byrjingi av 2010 ut kvar si nye plata, og endå eit år seinare er me … Les meir

Posta under 1-2011, musikk | Kommenter innlegget

Kuggnäsfestivalen 2010 – Eit minne for livet

Artikkelforfattarane var til stades på Kuggnäsfestivalen i Sverike og rapporterar derifrå. Det er i Nyköping beste sumartid, frå 29. til 31. juli, at det årlege treffet for vikingrocken gjeng av stabelen – Kuggnäsfestivalen. På denne staden spelar dei mest kjende … Les meir

Posta under 1-2011, musikk, nasjonalisme | Kommenter innlegget