Author Archives: maalmannen

Torbjørn Taranger nazi-hetsar i Nordhordland

Torbjørn Taranger frå Alver SV hev i veka som gjekk drive med grov hets mot ein naturvernar i Meland. Han brukar skjellsord som «neo-nazi» og «rasist» og vil åtvara nærmiljøet mot «en fyr som har meninger og holdninger som er … Les meir

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Me hev nye nettsidor

Du finn dei nye nettsidone våre her: http://www.maalmannen.no Vel møtt!

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Det nasjonale argumentet er det beste argumentet

Leidar i Riksmålsforbundet, Trond Vernegg, hev eit innlegg på prent i Dagbladet den 7. juli 2015 der han hevdar bokmål og nynorsk båe er like mykje norske. «Selv om språkhistorie er interessant, befinner vi oss i 2015. Riksmål er ikke … Les meir

Posta under målsak | Kommenter innlegget

Ordtøkje: Frå latin ved Ivar Aasen

Inkje annad en som vel er, um dan som veg er. De mortuis nil nisi bonum. Dan som jagar tvo Harar, han ingjen fangar. Duos qui sequitur lepores neutrum capit. Ein liver meir etter Visi elder Vited. Exemplo plus quam … Les meir

Posta under målsak | Kommenter innlegget

For ein nasjonal målpolitikk

På 1970- og 1980-talet rasa det ein hardsett strid i målrørsla millom dei som ein kunde kalla for «dei sosiale» og dei ein kunde kalla for «dei nasjonale». Båe sidone tala um «språkleg frigjering», men med vidt ulikt innhald: For … Les meir

Posta under målsak | Kommenter innlegget

Motstandsmenner i Jamtland

I kampen mot den svenske åtaksmakti, steig det fram fleire jamtske motstandsmenner. Dei fleste av desse veit me i dag ikkje namnet på og kven dei elles var. Nokre veit ettertidi likevel um, just av di dei vart uppdaga, fengsla, … Les meir

Posta under soga | Kommenter innlegget

Gjev borni rotnorske fyrenamn!

I dei seinste yversynerne yver fyrenamn som vert gjevne nyfødde born, ser me at sers mange nye nordmenner fær unorske namn. Dei fem mest gjevne karnamni i 2000 var Markus, Kristian, Martin, Sander og Andreas, og dei tilsvarande kvendenamni var … Les meir

Posta under målsak | Kommenter innlegget

Svar frå ein målfanatikar

Målmannen-redaktøren hev havt rydjeykt og kom yver gamle innlegg og stykkje av ymist slag. Millom anna dette lesarinnlegget i Sunnmørsposten frå september 2000, det hev diverre vorte reaktualisert i samband med nedleggingi av prosjektet Norsk Ordbok. Me yverlet til lesarane … Les meir

Posta under målsak | Kommenter innlegget

Kvifor vil me ha norsk mål?

Di betre og friskare åndsvoksteren er hjå eit folk, di meir vyrder det morsmålet sitt. Men så lågt kann eit folk stå, at det ikkje bryr seg um morsmålet. Det hev då mist den naudsynlege livsviljen sin og all naturleg … Les meir

Posta under målsak | Kommenter innlegget

Attentatet i Isère: Endå ein «heimedyrka» terrorist

Det hev vore ein dag med blodige terroråtak yver heile verdi: Mot ei turiststrand i Tunisia, mot ein shia-moske i Kuwait og mot ein fabrikk i Frankrike. I Somalia hev dessutan ei bilbombe drepe 30 menneske. Det er islamistar med … Les meir

Posta under terrorisme | Kommenter innlegget