Category Archives: 1-2011

Det gamle Egypt og kongemakti

Artikkelforfattaren studerar religionsvitskap ved universitetet i Bergen. Eg vil i denne artikkelen greida ut ein del um kongemakti i det gamle Egypt; og sjå på samspelet millom kongen og guddommelege krefter, legitimeringsideologien, mytologien og fagsoga, i tillegg til å sjå … Les meir

Posta under 1-2011, 2-2011, soga | Kommenter innlegget

Tvo austeuropeiske svartmetallgruppor

Nokturnal Mortum og Temnozor, tvo musikkgruppor frå Ukraina som det var verdt å bita seg merke i i året som gjekk. Dei gav båe i byrjingi av 2010 ut kvar si nye plata, og endå eit år seinare er me … Les meir

Posta under 1-2011, musikk | Kommenter innlegget

Kuggnäsfestivalen 2010 – Eit minne for livet

Artikkelforfattarane var til stades på Kuggnäsfestivalen i Sverike og rapporterar derifrå. Det er i Nyköping beste sumartid, frå 29. til 31. juli, at det årlege treffet for vikingrocken gjeng av stabelen – Kuggnäsfestivalen. På denne staden spelar dei mest kjende … Les meir

Posta under 1-2011, musikk, nasjonalisme | Kommenter innlegget

Torn Your Ties 2010

Artikkelforfattaren rapporterar frå den eksklusive Torn Your Ties-festivalen. Er du leid av store Open Air-festivalar med hordar av skrikande fans og arrogante artistar? Då kanskje i draumane dine ein festival som Torn Your Ties… Burtgøymd einkvan staden i ein skog, … Les meir

Posta under 1-2011 | Kommenter innlegget

Torheim med doktoravhandling um fysikkeksperiment

Olav Torheim frå Volda si doktoravhandling i fysikk handla mellom anna om høgravande tema som big bang, kvarker og nøytronstjerer – men samstundes kan ho ha noko å segja på utviklinga av teknologi som går inn i kvardagen til oss … Les meir

Posta under 1-2011, naturvitskap | Kommenter innlegget

Salemmanifestasjonen i Sverike

Kva er Salemmanifestasjonen? Artikkelforfattaren gjev svar og viser oss bakgrunnen. For ti år sidan vart 17 år gamle Daniel Wretström myrda av ein muslimsk ungdomsgjeng i stockholmsbydelen Salem. Motivasjonen som den multikulturelle gjengen hadde for å gå laus på Wretström … Les meir

Posta under 1-2011, 2011-årgangen, innvandring, nasjonalisme | Kommenter innlegget