Category Archives: 2012-årgangen

Sit målfolket i fengsel?

På netstaden framtida.no kunde ein måndag 20. august i år finna ein kronikk med titelen ”Ja til innvandring, men…”. Kronikkforfattaren er Sveinung Rotevatn, som skriv under med at han er leidar for Unge Venstre og styremedlem i Noregs Mållag. I … Les meir

Posta under 3-2012, innvandring, nasjonalisme | Kommenter innlegget

Fjerrsjå kann vera fårlegt

Når epidemiologane byrjar setja ljoskastarane på “kopeboksen”, so kann dei leita fram ovstore verknader på folkehelsa. Dette kann me lesa um i eit bladstykkje av Stephane Foucart i franske Le Monde, den 8. oktober 2011. Hjå born hev fjernsynet negative … Les meir

Posta under 3-2012, helsa | 3 kommentarar

Ullr, himmelfaderen, og Njartar, jordmori

I byrjingi fanst det einast eld og is. Når eld og is møttest, skapte dei dei fyrste 11 elvane som er kjende som Eliwagar, alle frå den same brunnen som er kalla Hvergelmir. Frå dette punktet av tok livet til, … Les meir

Posta under 2-2012, 2012-årgangen, mytologi og esoterikk | Kommenter innlegget

Framvegar for høgnorsken i dag

Korleis kann ein nå ut med høgnorskbodskapen i dag? Med mediesituasjonen hev det dei seinaste åri gjenge både upp og ned: Frå 2006 til 2009 hadde Målmannen sin eigen blogg der me var svært verksame, og mykje av tingargjenomstrøymingi til … Les meir

Posta under 2-2012, 2012-årgangen, målsak | Kommenter innlegget

Guillaume Faye og arkeofuturismen

Guillaume Faye, L’Archeofuturisme, 1998 (2. upplaget i 2011), L’Æncre Guillaume Faye var på 1970- og 1980-talet, saman med Alain de Benoist og Pierre Vial, ein leidande talsmann for eit ideologisk straumdrag som – fyrst i dagspressa og seinare med ein … Les meir

Posta under 2-2012, 2012-årgangen, nasjonalisme | Kommenter innlegget

Norskt mål, kva er det?

Korleis kann ein forstå seg på kva som er norsk mål? Kva skal til for at ein skal læra seg målet og å læra andre upp i kva som er godt mål, god målbruk og viktige sidor ved språk, levnadssett … Les meir

Posta under 2-2012, 2012-årgangen, målsak | Kommenter innlegget

Tyskland: Folket tek til gatone mot global finansspekulasjon

Det byrja i Sambandsstatane med “Occupy Wall Street”, men det stogga ikkje der. Aktualisert av euro-krisa hev jamvel tyskarane gjenge mann av huse denne hausten for å protestera mot finansspekulasjon og global røvarkapitalisme. Då euroen i si tid vart innført, … Les meir

Posta under 1-2012, nasjonalisme | Éin kommentar

Det nordiske verdsbilætet

Heilt til å byrja med so vil eg tala um dei grunnleggjande upphavsmytane i den nordiske kosmologien. Dinæst kjem eg til å taka fyre meg dei viktugaste nordiske gudane. Til slutt skal eg tala um runane, det gamle germanske alfabetet … Les meir

Posta under 1-2012, 2012-årgangen, mytologi og esoterikk | Éin kommentar

2012 – Mot ei ny atterføding?

Artikkelen er skriven av Torwin v. Runenfrost, ein allsidig musikar og forfattar frå Odenwald i Hessen. Den nye tidsalderen tek til etter verdsens undergang, kalla Ragnarok. Den gamle verdi åt menneski, det som var Midgard, gjeng då under. Men slik … Les meir

Posta under 2-2012, mytologi og esoterikk, natur | Kommenter innlegget

Brennesla

Til liks med baldrian, so høyrer brennesla med til den eldgamle heilkrydderskatten i den folkelege lækjekunna. Medan hobbygartnarar reknar henne for eit ugras, so samlar bestemor jamvel no til dags brennenesle i den frie naturi. Brennenesla turkar ho slik at … Les meir

Posta under 2012-årgangen, 3-2012, natur | Kommenter innlegget