Category Archives: 2-2012

Ullr, himmelfaderen, og Njartar, jordmori

I byrjingi fanst det einast eld og is. Når eld og is møttest, skapte dei dei fyrste 11 elvane som er kjende som Eliwagar, alle frå den same brunnen som er kalla Hvergelmir. Frå dette punktet av tok livet til, … Les meir

Posta under 2-2012, 2012-årgangen, mytologi og esoterikk | Kommenter innlegget

Framvegar for høgnorsken i dag

Korleis kann ein nå ut med høgnorskbodskapen i dag? Med mediesituasjonen hev det dei seinaste åri gjenge både upp og ned: Frå 2006 til 2009 hadde Målmannen sin eigen blogg der me var svært verksame, og mykje av tingargjenomstrøymingi til … Les meir

Posta under 2-2012, 2012-årgangen, målsak | Kommenter innlegget

Guillaume Faye og arkeofuturismen

Guillaume Faye, L’Archeofuturisme, 1998 (2. upplaget i 2011), L’Æncre Guillaume Faye var på 1970- og 1980-talet, saman med Alain de Benoist og Pierre Vial, ein leidande talsmann for eit ideologisk straumdrag som – fyrst i dagspressa og seinare med ein … Les meir

Posta under 2-2012, 2012-årgangen, nasjonalisme | Kommenter innlegget

Norskt mål, kva er det?

Korleis kann ein forstå seg på kva som er norsk mål? Kva skal til for at ein skal læra seg målet og å læra andre upp i kva som er godt mål, god målbruk og viktige sidor ved språk, levnadssett … Les meir

Posta under 2-2012, 2012-årgangen, målsak | Kommenter innlegget

2012 – Mot ei ny atterføding?

Artikkelen er skriven av Torwin v. Runenfrost, ein allsidig musikar og forfattar frå Odenwald i Hessen. Den nye tidsalderen tek til etter verdsens undergang, kalla Ragnarok. Den gamle verdi åt menneski, det som var Midgard, gjeng då under. Men slik … Les meir

Posta under 2-2012, mytologi og esoterikk, natur | Kommenter innlegget

17 gjentor

Den franske filmen «17 filles» (“17 gjentor”, 2011) tek fyre fyre seg eit år i livet åt 17 gjentor i byen Lorient i Bretagne i Frankrike, men med inngjevnad frå verkelege hendingar ved ein vidargåande skule i sambandsstatane i 2008 … Les meir

Posta under 2-2012, film | Kommenter innlegget