Category Archives: 3-2012

Sit målfolket i fengsel?

På netstaden framtida.no kunde ein måndag 20. august i år finna ein kronikk med titelen ”Ja til innvandring, men…”. Kronikkforfattaren er Sveinung Rotevatn, som skriv under med at han er leidar for Unge Venstre og styremedlem i Noregs Mållag. I … Les meir

Posta under 3-2012, innvandring, nasjonalisme | Kommenter innlegget

Fjerrsjå kann vera fårlegt

Når epidemiologane byrjar setja ljoskastarane på “kopeboksen”, so kann dei leita fram ovstore verknader på folkehelsa. Dette kann me lesa um i eit bladstykkje av Stephane Foucart i franske Le Monde, den 8. oktober 2011. Hjå born hev fjernsynet negative … Les meir

Posta under 3-2012, helsa | 3 kommentarar

Brennesla

Til liks med baldrian, so høyrer brennesla med til den eldgamle heilkrydderskatten i den folkelege lækjekunna. Medan hobbygartnarar reknar henne for eit ugras, so samlar bestemor jamvel no til dags brennenesle i den frie naturi. Brennenesla turkar ho slik at … Les meir

Posta under 2012-årgangen, 3-2012, natur | Kommenter innlegget

Thrima – Nasjonalsinna hardkjernerock

Hardkjernerock med patriotisk bodskap hev vorte meir og meir populært i Tyskland. Ikkje minst er det kombinasjonen av sunne verdiar med ein sunn livsstil som hev gjeve hardkjernemiljøet appell. Moshpit, Hope For The Weak og Thrima er alle kvalitetsgruppor som … Les meir

Posta under 3-2012, musikk | Kommenter innlegget

Charles Maurras og kampen for kongedømet

Charles Maurras, “Mes idees politiques”, Artheme Fayard, 1937. Elektronisk utgåva: http://www.scribd.com/doc/39211758/Charles-Maurras-Mes-Idees-Politiques. Sidan den franske revolusjonen si tid hev Frankrike vore kjent for å vera landet som fostra ideane um universelle menneskerettar, egalitarisme og sekularisme. Mindre kjent er det kann henda … Les meir

Posta under 3-2012, nasjonalisme | Éin kommentar

Jonsrockfeiring i austerriksk fjellheim

Dei som tok turen til Neidegg Alm (Neidegg-sætri) i dei austerrikske Alpane fekk uppliva ei jonsokfeiring utanum det vanlege. For på denne dagen vart den harmoniske klangen av kubjøllor avløyst av dissonansar, skrik og krasse riff. Fire ulike hardrockgruppor stod … Les meir

Posta under 2012-årgangen, 3-2012, musikk | 2 kommentarar

Mytologifestivalen i Hatlestrand

Vèret kunde ha vore betre, men dei som tok turen til Mytologifestivalen i Hatlestrand fekk uppliva noko utanum det vanlege. Det er far og son, Knut Johan og Kristoffer Nerhus, som er eldsjelene attum dette nye tiltaket i Lundarhegni Naturpark, … Les meir

Posta under 2012-årgangen, 3-2012, musikk, mytologi og esoterikk | Kommenter innlegget

Atterkoma med Nocte Obducta

Nocte Obducta, den tyske, eksperimentelle metallmusikkgruppa frå Mainz som var aktiv frå 1995 til 2006, melde i fjor frå um at dei atter var samla og budde til ny innsats – og det både med tvo nye plator, “Verderbnis” og … Les meir

Posta under 2012-årgangen, 3-2012, musikk | Kommenter innlegget