Category Archives: 3-2013

Kultur- og naturvern: Ein nynorsk nisje?

Norsk mål i næringslivet i Hordaland hev på mange måtar vore ei tapt sak dei seinaste tiåri. Vestlandsbanken vart i si tid til Fokus Bank og enda paradoksalt nok med å verta gløypt av Den Danske Bank. For nokre år … Les meir

Posta under 2013-årgangen, 3-2013, livsstil, målsak | Kommenter innlegget

Njardarlog og Tysnes – Nerthus og Ty

Tysnes er ei samling av øyar ved inngangen til Hardangerfjorden, vest i Noreg. Namnet nækjer at øyi hev røter til ei heidensk fortid, som stykkevis er løynd burt. Det finst eit gamalt steinalter i Todneset, tilliks med i Vevatn. Der … Les meir

Posta under 2013-årgangen, 3-2013, mytologi og esoterikk, soga | Kommenter innlegget

Misnøgjemarknaden

Jamvel um det ikkje ser slik ut ved fyrste augekast, so er det slik at mykje av marknadskreftene nyttar seg av dei negative kjenslone millom folk: kjenslone folk hev av å ikkje vera gode nok og ikkje strekkja til. I … Les meir

Posta under 2013-årgangen, 3-2013, livsstil | Kommenter innlegget

Folket frå Nordsjøen

I våre dagar er havet vorte noko som skil menneske frå einannan. I gamle dagar var sjøen derimot noko som skapte samband. Det er berre å sjå korleis dei gamle heradsgrensone gjeng i Bygde-Noreg, so ser ein snøgt at det … Les meir

Posta under 2013-årgangen, 3-2013, soga | Kommenter innlegget

Vestlandsk metallmusikk

Ein finn røtene til svartmetallmusikken i Skandinavia, men det var eit engelsk band som fyrst fekk mynta ut termen svartmetall (Venom). Den svenske Bathory (Thomas Forsberg) stod fram under det svarte merket med myrke og illevarslande stemningar, fødde ut or … Les meir

Posta under 2013-årgangen, 3-2013, musikk | Kommenter innlegget

Siss og Unn – Ein roman etter «Is-slottet»

Siss og Unn / Inger Bråtveit.   Oslo: Forlaget Oktober, 2009 176 s.,  ISBN 978-82-495-0704-7 (hf.) Det er mange år sidan eg byrja å lesa ei bok av Tarjei Vesaas, og av alle Vesaas sine rike og beintfram ovstore verk, … Les meir

Posta under 3-2013 | Merkt | Kommenter innlegget