Category Archives: 1/2-2014

Korleis møta norske media?

Noko av det fyrste ein politikar eller offentleg person lyt læra seg er korleis ein skal møta kritiske og gravande journalistar.  For vanlege privatpersonar er dette som regel ikkje nokon problematikk ein treng å tenkja på, men fyrr eller seinare … Les meir

Posta under 1/2-2014, media og journalistikk | Kommenter innlegget

Nest – Stemning, tradisjon og fantasi frå Finland

Det finst musikalske tildriv som skaper so sterke kjenslor og so kraftfulle mentale bilæte at dei tek oss med til ei onnor verd. Finske Nest er millom desse. I våre moderne tider er dei fleste nøgde med å lyda til … Les meir

Posta under 1/2-2014, musikk | Kommenter innlegget

Kulturbløffen

Kulturbløffen / Kristian Meisingset. Oslo: Cappelen Damm, 2013. 194 s., ISBN 978-82-02-41802-1 (ib.) «Bøker uten kunstnerisk kredibilitet, altså bestselgere, som krim, har 86 av plassene på topp 100-listen» (side 112). Jakti på kulturell kapital Den norske kulturpolitikken dei seinaste 50-60 … Les meir

Posta under 1/2-2014, nasjonalisme | Kommenter innlegget

Korleis liva eit helsesamt liv?

Verdi me liver i er diverre forpesta og full av kjemikal og andre ting som er skadelege for både menneske, dyr og plantor. Kor som er, det er mange ting me kann gjera for å sleppa verta skadde av miljøgifter. … Les meir

Posta under 1/2-2014, livsstil | Kommenter innlegget

Sandsteinsfjelli ved Elben

Sudaust for Dresden i Sachsen (Tyskland) finn du ein by som er skildra som ”Døri til Saksiske Sveits”. Byen heiter Pirna og er hovudstad i ein region som høyrer til dei vænaste i Tyskland: Saksiske Sveits. Dersom du kjem på … Les meir

Posta under 1/2-2014, natur | Kommenter innlegget

Det nasjonale – eit spursmål um liv eller daude

“Ingen er barn av i dag, du er barn av dei tusen år. Djupt gjennom lag etter lag røtene går.” (Knut Hauge) Kvifor er det so viktugt å taka vare på eige språk, på eigen kultur og eigenart? Finst det … Les meir

Posta under 1/2-2014, 2014-årgangen, nasjonalisme | Kommenter innlegget

Arven frå Luther, og det me fekk ut or honom

Det var ein gong ein mann som heitte Martin Luther. Denne mannen kjempa imot at kristentrui skulde verta misbruka til å styra og utnytta kristne menneske. Denne mannen skapa, utan at han sjølv ynskte det, ei kyrkjekløyving som førde til … Les meir

Posta under 1/2-2014, 2014-årgangen, innvandring, nasjonalisme, religion | Kommenter innlegget

Språkstrukturar programmerar heilen

Fyrelesing gjevi av Katrin Lunde på konferansen “Language Diversity”, Tromsø, 6.-8. 11. 2013 I denne fyrelesingi er eg tenkt å retta merksemdi mot tri hovudpunkt: 1.      Hypotesen um at språket legg grunnlaget for sansing, tenkjing og åtferd, denne hypotesen hev … Les meir

Posta under 1/2-2014, målsak | Kommenter innlegget

Klisjear i anglorushet

Ein skal ikkje høyra mykje på fjernsyn i dag fyre ein bit seg merke i at dei engelskspråklege klisjeane spreider seg. Ei rad ovringar på filmar gjeng fyre seg i eit engelskspråkleg kringvære og nordmenner flest skynar språket i dei … Les meir

Posta under 1/2-2014, målsak | Kommenter innlegget

Øyvind Strømmens konspiranoia utan ein tråd

Øyvind Strømmen var eit namn som dei færraste kjende til fyre 22. juli 2011. Etter den tid hev kringkastingi lyft Øyvind Strømmen fram og gjord han til ein slags serskild fagkunnig når han vert spurd ut um saker kring høgreekstremisme, … Les meir

Posta under 1/2-2014, 2014-årgangen, nasjonalisme, ytringsfridom | Éin kommentar