Category Archives: kvinnor og huslyd

Teiknar og kunstnar Kristin B. Bruun kjenner seg utestengd og utfrosi frå Radikal Portal

Illustratør og karikaturteiknar Kristin B. Bruun vart spurd um å sitja i juryen for ei politisk karikaturtevling som nettstaden Radikal Portal skulde skipa til. Tevlingi er nylegt vorti avslutta og vinnarane er kåra, men av grunnar som Vegard Velle ikkje … Les meir

Posta under feminisme, kvinnor og huslyd, ytringsfridom | 5 kommentarar

Intervju med polske Maria frå «Christian Women against FEMEN»

Dei sokalla ”kvinnesakskjemparane” frå FEMEN såg dagsens ljos i Ukraina i 2008. Sidan den gongen hev dei stade fram med ein aktivisme som gjeng yver alle grensor. Sjølve kallar dei det for ”sextremisme”, og hevdar at det sviv seg um … Les meir

Posta under kvinnor og huslyd | 2 kommentarar

Tankar på kvinnedagen

På denne dagen, kvinnedagen, kann me taka oss tid til å setja pris på alle dei kvinnone i livi våre som hev hjelpt, studd, rettleidd, uppseda og fødd oss. Me kann dessutan taka oss tid til å tenkja på korleis … Les meir

Posta under kvinnor og huslyd | 4 kommentarar