Category Archives: livsstil

Fensal frå leikarring til boksering

I helgi som gjekk var det for fjorde gongen duka for «Fight-Festival» i Fensal i Bergen. Det er ein festival der unge atletar frå kampsportmiljøet fær bryna seg mot kvarandre. Adrenalin-nivået var høgt og stemningi god når slåstkjempor frå Noreg … Les meir

Posta under idrott, livsstil, målsak | Kommenter innlegget

Korleis liva eit helsesamt liv?

Verdi me liver i er diverre forpesta og full av kjemikal og andre ting som er skadelege for både menneske, dyr og plantor. Kor som er, det er mange ting me kann gjera for å sleppa verta skadde av miljøgifter. … Les meir

Posta under 1/2-2014, livsstil | Kommenter innlegget

Kultur- og naturvern: Ein nynorsk nisje?

Norsk mål i næringslivet i Hordaland hev på mange måtar vore ei tapt sak dei seinaste tiåri. Vestlandsbanken vart i si tid til Fokus Bank og enda paradoksalt nok med å verta gløypt av Den Danske Bank. For nokre år … Les meir

Posta under 2013-årgangen, 3-2013, livsstil, målsak | Kommenter innlegget

Misnøgjemarknaden

Jamvel um det ikkje ser slik ut ved fyrste augekast, so er det slik at mykje av marknadskreftene nyttar seg av dei negative kjenslone millom folk: kjenslone folk hev av å ikkje vera gode nok og ikkje strekkja til. I … Les meir

Posta under 2013-årgangen, 3-2013, livsstil | Kommenter innlegget