Category Archives: målsak

Det nasjonale argumentet er det beste argumentet

Leidar i Riksmålsforbundet, Trond Vernegg, hev eit innlegg på prent i Dagbladet den 7. juli 2015 der han hevdar bokmål og nynorsk båe er like mykje norske. «Selv om språkhistorie er interessant, befinner vi oss i 2015. Riksmål er ikke … Les meir

Posta under målsak | Kommenter innlegget

Ordtøkje: Frå latin ved Ivar Aasen

Inkje annad en som vel er, um dan som veg er. De mortuis nil nisi bonum. Dan som jagar tvo Harar, han ingjen fangar. Duos qui sequitur lepores neutrum capit. Ein liver meir etter Visi elder Vited. Exemplo plus quam … Les meir

Posta under målsak | Kommenter innlegget

For ein nasjonal målpolitikk

På 1970- og 1980-talet rasa det ein hardsett strid i målrørsla millom dei som ein kunde kalla for «dei sosiale» og dei ein kunde kalla for «dei nasjonale». Båe sidone tala um «språkleg frigjering», men med vidt ulikt innhald: For … Les meir

Posta under målsak | Kommenter innlegget

Gjev borni rotnorske fyrenamn!

I dei seinste yversynerne yver fyrenamn som vert gjevne nyfødde born, ser me at sers mange nye nordmenner fær unorske namn. Dei fem mest gjevne karnamni i 2000 var Markus, Kristian, Martin, Sander og Andreas, og dei tilsvarande kvendenamni var … Les meir

Posta under målsak | Kommenter innlegget

Svar frå ein målfanatikar

Målmannen-redaktøren hev havt rydjeykt og kom yver gamle innlegg og stykkje av ymist slag. Millom anna dette lesarinnlegget i Sunnmørsposten frå september 2000, det hev diverre vorte reaktualisert i samband med nedleggingi av prosjektet Norsk Ordbok. Me yverlet til lesarane … Les meir

Posta under målsak | Kommenter innlegget

Kvifor vil me ha norsk mål?

Di betre og friskare åndsvoksteren er hjå eit folk, di meir vyrder det morsmålet sitt. Men så lågt kann eit folk stå, at det ikkje bryr seg um morsmålet. Det hev då mist den naudsynlege livsviljen sin og all naturleg … Les meir

Posta under målsak | Kommenter innlegget

Nynorn – eit skriftmål vert til

Folki på Hjaltland og Orknøyane vernar den gamle arven sin med mykje byrgskap. No vil sùme av deim jamvel vinna det gamle målet sitt attende or gløymsla. Nynornprosjektet vert leidd av ein mann som kallar seg <> Han ynskjer fyribìls … Les meir

Posta under 3/4-2014, målsak | Kommenter innlegget

Frå dialektromantikk til nynorsk realisme?

Innlegget stod fyrste gongen på prent i lokalavisa Strilen, laurdag 22. november 2014 Det var sterk kost målfolket fekk då bergensaren Frank Aarebrot vitja Knarvik sist sundag, fortel avisa Nordhordland. Aarebrot slo fast at dialektromantikken i målrørsla hev øydelagt for … Les meir

Posta under 1/2-2015, 2015-årgangen, målsak | Kommenter innlegget

Den høgnorske livbåten

Kva er vitsen med å gje ut eit blad som Målmannen og kva er det Målmannen skal skriva um? Finst det tema som er altfor politiske for eit målblad eller er det snarare slik at det er avpolitiseringi av målsaki … Les meir

Posta under 1/2-2015, 2015-årgangen, målsak | Kommenter innlegget

Ein maktdemonstrasjon

Bjarte Runderheim frå Gol hev sendt oss ei melding som gledde oss mykje og som me fekk lov til å leggja ut på nettet i sin heilskap. Gode Bladstyrar, Eg har nett site på do og lese så auga er … Les meir

Posta under målsak | Kommenter innlegget