Category Archives: mytologi og esoterikk

Hornelen, Vingen, Hamnen: Forfedre-triangelet i Ytre Nordfjord

Det er mange mystiske stader kringum i verdi – då tenkjer eg både på stader som det knyter seg mytar og segner til og stader som berre i seg sjølve vekkjer kjenslor og indre kraft. I Bremanger i Ytre Nordfjord … Les meir

Posta under 3/4-2014, mytologi og esoterikk, soga | Kommenter innlegget

Manowar – Episk krigarmetall med vikingperspektiv

Når ein tenkjer på tungrock, so ser ein kanskje fyre seg sinte menner i skinnjakkor og med langt hår. Kann henda køyrer dei motorsykkel og trulegt drikk dei ovstore mengder med øl. Sumtid er desse mentale bilæti kanskje ikkje so … Les meir

Posta under musikk, mytologi og esoterikk | Éin kommentar

The Wicker Man (1973)

Filmen «The Wicker Man» frå 1973 – som for all del ikkje må forvekslast med den nye versjonen frå 2006 – er ein film som tek fyre seg eit fyrestelt møte millom konservativ kristendom og europeisk fyrrkristen religion. I si … Les meir

Posta under 3-2014, film, mytologi og esoterikk | Kommenter innlegget

Bathory: Vikingmetall-pionerane

Den svenske musikkgruppa Bathory gjorde   på 1980 og 1990-talet eit stort nybrotsarbeid på ei rad ulike umkverve innanfor ytterleggåande metallmusikk, med nyovringar som skapte både ordskifte og rå uppøsing. Kor som er, Bathory vart stort på det åndelege planet, fordi … Les meir

Posta under 1/2-2013, musikk, mytologi og esoterikk | Kommenter innlegget

Njardarlog og Tysnes – Nerthus og Ty

Tysnes er ei samling av øyar ved inngangen til Hardangerfjorden, vest i Noreg. Namnet nækjer at øyi hev røter til ei heidensk fortid, som stykkevis er løynd burt. Det finst eit gamalt steinalter i Todneset, tilliks med i Vevatn. Der … Les meir

Posta under 2013-årgangen, 3-2013, mytologi og esoterikk, soga | Kommenter innlegget

Vadim Zeland’s Transsurfing

”Transsurfing” er eit umgrip innført av fysikaren og informatikaren Vadim Zeland. Det gjeng ut på at ein sjølv kann velja sin eigen røyndom, og at draumar, ynskje og hugmål kann kann gjerast til røyndom når ein gjer eigne val. Dette … Les meir

Posta under 1/2-2013, 2013-årgangen, mytologi og esoterikk | Kommenter innlegget

Ullr, himmelfaderen, og Njartar, jordmori

I byrjingi fanst det einast eld og is. Når eld og is møttest, skapte dei dei fyrste 11 elvane som er kjende som Eliwagar, alle frå den same brunnen som er kalla Hvergelmir. Frå dette punktet av tok livet til, … Les meir

Posta under 2-2012, 2012-årgangen, mytologi og esoterikk | Kommenter innlegget

Dei sju vikedagane

Utan ein gong å tenkja nærare yver det, segjer me ofta at den sju dagar lange vika er ei uppfinning frå Midausten – til liks med so mangt anna. Det franske ordet for laurdag, ”samedi”, kjem ikkje det frå det … Les meir

Posta under 1/2-2013, 2013-årgangen, mytologi og esoterikk | 7 kommentarar

Uppstoda av manneætti frå eit nordisk-mytologisk synsleite

Etter at Kosmos hadde vorte forma av Ymir sin lekam, so jaga æsene jotnane burt til utkanten av verdi. Høgt uppe bygde æsene Asgard, verdi åt gudane av åsaslekt. I midten lagde dei Midgard, verdi som snart skulde høyra til … Les meir

Posta under 1/2-2013, 2013-årgangen, mytologi og esoterikk | Éin kommentar

Wardruna på Chillon Slott

«Eg såg og eg tydde, då soli snudde. Jarteikn for fe og heim.» Slik lyder dei fyrste linone frå Jara, ein av Wardruna sine låtar frå debutplata Runaljod – Gap Var Ginnunga: ingi strofa kunde klæda betre det som gjekk … Les meir

Posta under musikk, mytologi og esoterikk | Kommenter innlegget