Category Archives: ytringsfridom

Raudt-politikar Ronny Kjelsberg trur han veit alt um Målmannen – men veit ikkje kvar hen han hev det i frå!

I ein diskusjon kring Målmannen sin reportasje um jurydramaet på Radikal Portal, so åtvarar Raudt-politikaren Ronny Kjelsberg andre debattantar mot å linka til Målmannen – ein publikasjon som han kallar for eit «kjent høyreekstremt nettsted» og eit «fascistisk tidsskrift». Kjelsberg … Les meir

Posta under vinstreekstremisme, ytringsfridom | Éin kommentar

Dei ulydige vinn til slutt

Eit nytt nummer av det tjodlynde, franske tidskriftet Synthese Nationale hev kome i posten – med forvitnelege og tankevekkjande artiklar um fransk og europeisk politikk, økonomi, teknologi, litteratur og andre emne som burde kveikja hugen for nokon kvar. Me hev … Les meir

Posta under nasjonalisme, ytringsfridom | Kommenter innlegget

Teiknar og kunstnar Kristin B. Bruun kjenner seg utestengd og utfrosi frå Radikal Portal

Illustratør og karikaturteiknar Kristin B. Bruun vart spurd um å sitja i juryen for ei politisk karikaturtevling som nettstaden Radikal Portal skulde skipa til. Tevlingi er nylegt vorti avslutta og vinnarane er kåra, men av grunnar som Vegard Velle ikkje … Les meir

Posta under feminisme, kvinnor og huslyd, ytringsfridom | 5 kommentarar

Eg er Zentropa

Eg hev alltid freista ta tak i årsakene framfor å klaga yver fylgjone… Det var ikkje då eg var vorten redd for å taka undergrunnsbanen at eg tok til å interessera meg for samfundsspursmål… Det er ikkje slik at eg … Les meir

Posta under nasjonalisme, ytringsfridom | Kommenter innlegget

Alain de Benoist: -Charle Hebdo, eit liberalt medstraumsorgan

Den franske nettsida Boulevard Voltaire hev tala med den franske nyhøgre-filosofen Alain de Benoist. Han legg ut um dei ideologiske og politiske sidone ved massakren i lokali åt Charlie Hebdo. Utanum den rettkomne indignasjonen yver massakren i lokali åt Charlie … Les meir

Posta under innvandring, terrorisme, ytringsfridom | Kommenter innlegget

Dei ti manipulasjonsstrategiane

I 2002 lagde franskmannen Sylvain Timsit fram ei tipunktslista yver grunnleggjande manipulasjonsstrategiar som politikarar og media etter hans syn nyttar seg av. Ho er vorti umsett til dei fleste andre europeiske språk, men ei norsk umsetjing hev til dessar late … Les meir

Posta under nasjonalisme, ytringsfridom | Kommenter innlegget

Alex Kurtagic: -Kvifor eg skriv

Den britiske skribenten Alex Kurtagic hev tidlegare skrive den dystopiske framtidsromanen «Mister», og i artikkelen «Kvifor eg skriv» kjem han med ei grunngjeving for skribentverksemdi si som i mangt kann verka vel so dystopisk. Poenget hans burde likevel ikkje vera … Les meir

Posta under innvandring, nasjonalisme, ytringsfridom | Kommenter innlegget

Øyvind Strømmens konspiranoia utan ein tråd

Øyvind Strømmen var eit namn som dei færraste kjende til fyre 22. juli 2011. Etter den tid hev kringkastingi lyft Øyvind Strømmen fram og gjord han til ein slags serskild fagkunnig når han vert spurd ut um saker kring høgreekstremisme, … Les meir

Posta under 1/2-2014, 2014-årgangen, nasjonalisme, ytringsfridom | Éin kommentar

Frå presseetisk mageplask til anonymt sladder

Det finst personar og gruppor som ynskjer å setja merkelappen «fascisme» på alt som smakar av nasjonal sjølvråderett, endå det er lite som er meir demokratisk – i den positive tydingi av ordet – enn eit folk som er fritt … Les meir

Posta under vinstreekstremisme, ytringsfridom | Kommenter innlegget

Europeisk fridom

Innlegget stod på prent i Dag og Tid, fredag den 6. juni 2014. For snaude tri månader sidan trudde Øyvind Strømmen at Målmannen skulde lida same lagnaden som andre han hadde kasta seg yver. Det var berre å venta ein … Les meir

Posta under nasjonalisme, ytringsfridom | Éin kommentar