Monthly Archives: februar 2015

Manowar – Episk krigarmetall med vikingperspektiv

Når ein tenkjer på tungrock, so ser ein kanskje fyre seg sinte menner i skinnjakkor og med langt hår. Kann henda køyrer dei motorsykkel og trulegt drikk dei ovstore mengder med øl. Sumtid er desse mentale bilæti kanskje ikkje so … Les meir

Posta under musikk, mytologi og esoterikk | Éin kommentar

Red Ice: Radiointervju fekk resonans

For nokre vikor sidan vart Olav Torheim spurd ut på radiostasjonen Red Ice Creations – ein alternativ nettradio med meir enn ein halv million lydarar. Torheim tok fyre seg arbeidet åt professor Frode Jens Strømnes og kommenterte elles ymse andre … Les meir

Posta under filosofi, målsak | Kommenter innlegget

”Eg tenkjer, difor er eg til”?

Yverskrifti er det mest kjende sitatet av Rene Descartes. Ikkje heilt utan grunn vert han umtala som den fyrste modernistiske filosofen. Descartes skapte ikkje modernismen i seg sjølv, men han skisserte dei viktugaste funksjonane hans. Soleides kann ein segja at … Les meir

Posta under 3-2014, filosofi, tradisjonalisme | Kommenter innlegget

The Wicker Man (1973)

Filmen «The Wicker Man» frå 1973 – som for all del ikkje må forvekslast med den nye versjonen frå 2006 – er ein film som tek fyre seg eit fyrestelt møte millom konservativ kristendom og europeisk fyrrkristen religion. I si … Les meir

Posta under 3-2014, film, mytologi og esoterikk | Kommenter innlegget

Korleis møta norske media?

Noko av det fyrste ein politikar eller offentleg person lyt læra seg er korleis ein skal møta kritiske og gravande journalistar.  For vanlege privatpersonar er dette som regel ikkje nokon problematikk ein treng å tenkja på, men fyrr eller seinare … Les meir

Posta under 1/2-2014, media og journalistikk | Kommenter innlegget

70 år sidan massemordet i Dresden – Me gløymer ikkje!

«Ihre Flammen der Freiheit brachten uns den Tod…» I februar i år er det 70 år sidan massemordet i Dresden. Åtaket på Dresden var ikkje nokon vanleg militæraksjon, det var ei medviti utsletting av ein heil by. Massemord på europearar … Les meir

Posta under terrorisme | Kommenter innlegget

Boksing: Sporten som vekkjer krigaren

Med dette innlegget vil eg slå eit slag for boksesporten. Sume kritikarar meiner at det ikkje burde ha vore for ein sport å rekna i det heile, medan andre meiner at det er den originale, primale og einaste rettelege mannfolkidrotten … Les meir

Posta under 3-2014, idrott | Kommenter innlegget